Elbilar minskar behovet av olja med 1,5 miljoner fat om dagen

Carl Undéhn

Carl Undéhn

3 jun 2022

En rapport från Internationella Energirådet visade nyligen att försäljningen av elbilar fördubblades under 2021 jämfört med året innan. Räknas både laddhybrider och rena elbilar in såldes det totalt 6,6 miljoner elektrifierade bilar globalt.

Enligt forskningsorganisationen BloombergNEF återspeglas ökningen av eldrift nu i minskad efterfrågan på råolja. En ny studie visar att mängden elbilar gör att behovet av olja förra året minskade med 1,5 miljoner fat – om dagen. Det är 3,3 procent av världens totala behov av olja.

I sammanställningen har BloombergNEF räknat in fordon av alla typer och med olika grad av elektrifiering – från mildhybrider till fordon med bränsleceller.

Intressant är att två- och trehjuliga fordon står för 67 procent för det minskade behovet av olja.

Orsaken är den snabba utbredningen av eldrivna mopeder och skotrar i framför allt Asien.

Bussar stod för 16 procent av minskningen och personbilar för 13 procent. Utbudet av eldrivna transport- och lastbilar är på väg att öka. Men ännu körs de främst på diesel och segmentet stod enligt studien för endast 4 procent av den totala minskningen av olja.

Men det kan ändras snabbt under kommande år.

BloombergNEF pekar på att de stora lastbilstillverkarna Volvo, Mercedes och Traton-gruppen där Scania ingår alla har presenterat ambitiösa mål för att elektrifiera branschen.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: