Elektrifieringsstrategi ska göra det enklare att ladda i hela landet

Carl Undéhn

Carl Undéhn

4 feb 2022

Efter flera månaders försening har regeringen till slut presenterat en nationell strategi för en övergripande elektrifiering av samhället. Totalt innehåller den 67 åtgärder som ska vara genomförda till 2024.

– Nu lägger vi fram en strategi för att elsystemet ska kunna utvecklas i takt med de behov som följer av en kraftfull elektrifiering och att laddinfrastrukturen inte ska utgöra ett hinder. Det behövs för såväl klimatet som för Sveriges konkurrenskraft, sa energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Fossilfria transporter och den för det nödvändiga infrastrukturen spelar en central roll i flera av punkterna. Energimyndigheten och Trafikverket ska arbeta fram ett handlingsprogram för ”snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad” av infrastruktur för både laddning av elbilar och tankning av vätgas.

Syftet är att möjliggöra en elektrifiering av vägtransporter i hela landet. Utbyggnaden ska följas upp årligen för att se var det finns brister och ”vid behov ska förslag lämnas på åtgärder som krävs”.

Enklare regler för utbyggnad av laddning på gatumark och i samfälligheter samt ett enhetligt system för betalning av laddning ingår också i strategin.

Energimyndigheten tilldelas dessutom rollen som nationell samordnare som bland annat ska komma med förslag kring hur det ska bli enklare att ladda sin elbil oavsett hur man bor.

En punkt är att det ska göras en analys kring om nätbolag ska få tillåtelse att bygga laddinfrastruktur under en viss tid för att kunna snabba på utbyggnaden. Skellefteå Kraft och OKQ8:s gemensamma satsning på att bygga 800 snabbladdare anmäldes till Konkurrensverket med motivering att det snedvrider konkurrensen. Som kommunalt bolag har Skellefteå Kraft inget vinstkrav och kan leverera el och tjänster till underpris åt den privata partnern OKQ8.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!