Eon och Clever bygger europeiskt 150 kW-nätverk

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

10 nov 2017

Laddföretaget Clever och energibolaget Eon bygger ett europeiskt nätverk av snabbladdningsstationer. Målet är 180 laddstationer med 150 kilowatt inom tre år. Varje laddstation ska ha upp till sex laddpunkter och de är förberedda för att kunna uppgraderas till 350 kilowatt.

De första laddstationerna ska byggas Tyskland. Därefter byggs nätverket ut i Frankrike, Norge, Sverige, Storbritannien, Italien och Danmark. Projektet finansieras till viss del med EU-medel inom ramen för Connecting Europe Facility, ett program som syftar till att bygga ut infrastrukturen för elbilar.

– Vi anser att man genom att på rätt ställen bygga ett nätverk som kan användas av så många märken som möjligt i kombination med en genomtänkt [betal]lösning kan övertyga kunderna om att elbilar är ett alternativ till konventionella bilar, säger Clevers vd Casper Kirketerp-Møller.

Byggstart för laddnätverk med 350 kilowatt

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: