Ersätter litium med salt – BYD satsar på tillverkning av billiga batterier

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 jun 2023

BYD, eller Build Your Dreams, växer snabbt på hemmamarknaden i Kina. Under årets första kvartal gick de om Volkswagen som landets mest sålda tillverkare. Förutom att bygga bilar utvecklar och tillverkar BYD även batterier. Med sitt Blade-batteri har BYD bland annat lyckats öka energidensiteten i batteripaket som använder billigare LFP-celler.

Nu tas nästa steg mot eventuellt ännu billigare batterier. BYD meddelar att de ingår ett samarbete med företaget Huaihai Holding Group för att bygga en fabrik för natriumjonbatterier. Genom att ersätta litium med natrium – alltså salt – går det att tillverka batterier till en betydligt lägre kostnad än idag. Stigande priser på litium bidrog till att kostnaden för batteripaket förra året steg något. De senaste tio åren innan dess har priserna för batteripaket minskat med 90 procent, från 1 000 dollar per kWh år 2010 till omkring 140 dollar år 2020.

Något som ytterligare sänker priset hos natriumjonbatterier är att de precis som LFP-batterier inte innehåller nickel eller kobolt. Nackdelen med natriumjonbatterier är att de har en lägre energidensitet, och alltså ger kortare räckvidd, jämfört med dagens litiumjonbatterier. Men även här går utvecklingen framåt. Världens största batteritillverkare CATL har visat en ny generation natriumjonbatterier med en energidensitet på 200 Wh/kg, vilket är jämförbart med de bästa LFP-batterierna.

När BYD planerar att börja tillverka natriumjonbatterier nämns inte. Tidigare i år meddelade tillverkaren att de ska börja använda en blandning av natriumjon- och litiumjonbatterier i den mindre modellen BYD Seagull som ännu endast säljs i Kina.

Tidigare i år inleddes även tester i Kina med en bil som använder natriumbatteri.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: