Europas elnät kan klara laddning av över 100 miljoner elbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

25 feb 2022

Kommer elnätet palla trycket när alla ska köra elbil? Frågan används ofta som ett slagträ i debatten kring omställningen till eldrift.

Förra året visade norska elbilsföreningen att landets stora andel elbilar förbrukade en halv procent av all ström som producerades i landet under 2020. Flera studier har också visat att ökad laddning inte är något problem med en smart anpassning av elnäten.

Det bekräftas nu av ytterligare en studie från Eurelectric, den europeisk branschförening för elföretag. Enligt den kan det finnas så många som 130 miljoner elbilar i Europa redan 2035. Det kan jämföras med idag då sammanräkningar visar att det rullar drygt tre miljoner elbilar på europeiska vägar.

Den stora ökningen kommer ställa krav på kontinentens elnät. När elbilar utgör över hälften av fordonen i ett område finns det risk för avvikelser i spänningen i elnätet.

Men med rätt förberedelser och åtgärder finns det kapacitet för över 100 miljoner elbilar, enligt studien från Eurelectric.

– Elektrifiering är nu en oåterkallelig megatrend inom vägtransporter. Utmaningen framöver är att påskynda utbyggnaden av infrastruktur på ett välkoordinerat sätt för att tillgodose det växande laddningsbehovet och samtidigt se till att elnätet används optimalt, säger Eurelectrics president Jean-Bernard Lévy.

Förbundets beräkningar kommer fram till att det behövs 65 miljoner laddpunkter i Europa fram till 2035. Den överväldigade majoriteten, 85 procent, väntas byggas vid privata hem och endast fyra procent utmed offentliga vägar.

Studiens författare rekommenderar då användning av batterier eller annat som energilager där det finns behov av kraftfull laddning. Även smarta laddare och mer digitalisering för styrning av elnätet lyfts fram som viktigt för en smidig övergång till eldrivna transporter.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: