EU:s förslag om förbud mot fossilbilar 2035 på god väg att gå igenom

Carl Undéhn

Carl Undéhn

21 mar 2022

EU-kommissionens klimatplan Fit for 55 lades fram förra sommaren och innehåller ambitiösa mål. Till 2030 ska unionens utsläpp av växthusgaser minska med 55 procent jämfört med nivåerna 1990. Enligt förslaget ska endast utsläppsfria personbilar tillåtas från 2035, vilket i praktiken betyder ett förbud mot förbränningsmotorn.

Här i Sverige är målet att alla nya bilar ska vara utsläppsfria redan 2030. Även Belgien och Nederländerna vill se att förbränningsmotorn fasas ut redan då. Avgörande för att Fit for 55 ska gå igenom är också att Sverige och andra av EU:s medlemmar stödjer förslaget.

Men när Fit for 55 presenterades kom det reaktioner från Italien, Tjeckien, Frankrike och Tyskland som varierade från ett rakt nej till ett förbud mot fossilbilar till försök att hitta undantag för vissa tillverkare. Spanien har till exempel sagt att landet vill kunna behålla fossilbilar i alla fall fram till 2040.

Men i EU har de stora länderna mycket att säga till om. När regeringen i Europas folkrikaste land Tyskland nu säger att de stödjer förslaget pekar det mesta på att det också går igenom.

– Detta innebär i slutändan att förbränningsmotorer för personbilar och transportbilar kommer att fasas ut från och med 2035, sa Tysklands miljöminister Steffi Lemke efter ett möte i Bryssel.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!