Försäljning av fossilbilar kan förbjudas 2030

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

20 dec 2019

Försäljningen av nya bensin- och dieselbilar kan komma att förbjudas från och med 2030. Detta som ett led i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Nu har regeringen tillsatt en utredning i ärendet.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser och har därmed en betydande roll i klimatomställningen, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund.

Utredningen, som ska vara klar senast i februari 2021, ska analysera förutsättningarna för att införa ett nationellt förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Utredaren ska också föreslå eventuella undantag och när ett eventuellt förbud kan införas.

Dagens EU-regler tillåter inte ett sådant förbud och utredaren ska därför även analysera hur ett EU-förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar och en utfasning av fossila drivmedel i EU kan åstadkommas.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: