Järnelektrod kan lagra tre gånger mer energi

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

19 jun 2018

Forskare i USA har utvecklat en ny katod som kan lagra tre gånger mer energi än dagens litiumjonbatterier. Dessutom består stora delar av elektroden av ett billigt material: järn.

– Katodmaterialet är alltid flaskhalsen när man ska öka energidensiteten i litiumjonbatterier, säger Xiulin Fan vid University of Maryland. Den katod han har utvecklat i samarbete med Brookhaven National Laboratory, som bedriver forskning i den amerikanska energimyndigheten DOE:s regi, och US Army Research Lab kan lagra och släppa ifrån sig fler elektroner än dagens litiumbatterier.

Att järntrifluorid, FeF3, skulle kunna förbättra batterier avsevärt är väl känt – problemet är att reaktionen inte är reversibel, vilket omöjliggör användning i uppladdningsbara batterier.

Nu har forskarteamet hittat en lösning. Genom att tillsätta kobolt- och syreatomer har man skapat ett material som löser problemen.

När, eller ens om, järntrifluoridbaserade batterier kommer är ännu osäkert då mycket forskning återstår. Det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature Communications har en mer utförlig artikel för dig som vill veta mer om hur batteriet fungerar.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!