Kina inför krav på batteriåtervinning

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

27 feb 2018

Kina har inte bara en hög ambitionsnivå kring att få ut elbilar på marknaden. Detta som ett led i att förverkliga president Xi Jinpings vision om att ”återta den blå himmelen”. Nu inför landet – som förra året stod för 25 procent av världens nybilsregistreringar – krav på batteriåtervinning.

Tillverkningsvolymen av litiumjonbatterier ökade med 50 procent under 2017 och bara i år räknar myndigheterna med uppskattningsvis 170 000 ton uttjänta batterier, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

För att lösa problemet offentliggjordes på måndagen nya regler som innebär att biltillverkare måste se till att uttjänta batterier kan återvinnas.

Landets industridepartement uppmanar biltillverkarna att satsa på att utveckla batterier som enkelt kan plockas isär för återvinning av de ingående materialen. Dessutom vill man se ett system som möjliggör spårning av batterierna, något som skulle förbättra möjligheterna att reglerna verkligen efterlevs.

Departementet vill också öka benägenheten hos bilägare att se till att uttjänta batterier återvinns och en möjlig väg sägs vara någon form av bonussystem eller att fordons- och batteritillverkare garanterar att de köper tillbaka batterierna när deras lagringskapacitet underskrider en viss nivå, alltså ett slags pantsystem.

1-2018-1 1-2018-2Läs mer om batteriåtervinning, en bransch som förväntas bli en mångmiljardindustri samtidigt som man löser en del av problematiken med oetiska koboltgruvor, i nummer 1/2018 av papperstidningen. Prenumeranter har redan fått den och den går även att hitta i butikernas tidskriftshyllor. Prenumerera här.

 

 

 

Belgisk återvinningsjätte bygger batterifabrik

Debatten om skitiga batterier blossar upp igen

BMW vill tillverka batterier med rent samvete

Rapport: Barn bryter malm till batterikomponenter

 

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: