Klimatrapport från Polestar och Rivian kräver snabbare omställning till eldrift

Carl Undéhn

Carl Undéhn

8 feb 2023

Personbilar står idag för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. För att lyckas med målet från Parisavtalet om att uppvärmningen av jorden inte får överstiga 1,5 grader måste utsläppen av växthusgaser minska med 43 procent till år 2030.  

Bilindustrin har alltså ett stort ansvar för det, men några större framsteg på området har ännu inte skett.

Det visar en rapport som konsultfirman Kearney tagit fram på uppdrag av Polestar och amerikanska Rivian. Tvärtom slår rapporten fast att bilindustrin kommer överskrida 1,5-gradsmålet med 75 procent fram till 2050.

För att lyckas ändra på det måste övergången till elbilar snabbas på. Bästa sättet för att göra det är enligt Polestar och Rivian att investera i ökad tillverkning, men också slå fast ett datum för när försäljning av fossilbilar förbjuds globalt.

EU beslutade förra året att endast utsläppsfria nya bilar får säljas inom unionen från 2035. För Polestar och Rivian som endast bygger helt eldrivna modeller innebär det alltså ingen förändring för den egna verksamheten.

Men rapporten visar också att elbilar i sig inte räcker. Även utsläppen vid tillverkningen av dem måste minskas och helst tas bort helt. Det ska ske genom att använda andra material än idag med lägre klimatavtryck samt använda förnybar energi vid tillverkningen.

Polestar arbetar också på projektet Polestar 0 med målet att till 2030 ta fram världens första helt klimatneutrala bil.

Mängden grön energi i världens elnät måste också öka för att kunna köra elbilar helt utan utsläpp.

– Denna rapport slår tydligt fast vikten av att agera tillsammans och att göra det nu. Det finns ett tydlig pris för passivitet, men det finns också en ekonomisk möjlighet för innovatörer som hittar nya lösningar på de utmaningar vi ställs inför, säger Fredrika Klarén som är hållbarhetschef hos Polestar.

Polestar och Rivian har tagit på sig en ledartröja för att bidra till omställningen av bilindustrin. Rapporten har ska ha delats med ”tolv av världens ledande biltillverkare”, utan att nämna vilka det handlar om. Det ordnas också samtal mellan tillverkarna för att tillsammans komma fram till lösiningar för att minska utsläppen från bilindustrin.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: