Kraftigare prisfall på solel än beräknat

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

18 jun 2020

Priset på solenergi har inte rasat lika snabbt som experterna förutspådde – det har gått mycket snabbare än någon kunde föreställa sig för bara ett decennium sedan. Redan nästa decennium kan det bli billigare att installera ny solel än att köpa in bränsle till fossila elkraftverk. 

Enligt en prognos som International Energy Agency, IEA, offentliggjorde 2010 skulle priset på solenergi från storskaliga anläggningar under det kommande årtiondet falla från drygt 35 cent till 20 cent per kilowattimme.

Energiexperten och science fiction-författaren Ramez Naam var ännu mer optimistisk. Han förutspådde att kostnaden skulle halveras fram till i år.

Nu konstaterar han att han hade fel. Verkliga data visar att en kilowattimme solenergi kan köpas för mindre än 5 cent per kilowattimme – i genomsnitt. För vissa projekt är det ännu billigare.

Hade hans prognos från 2011 varit mer träffsäker skulle vi inte se så låga kostnader för sol- energi förrän i andra halvan av 2030-talet.

Ramez Naam konstaterar att kostnadsutvecklingen går hand i hand med utbyggnaden av solenergi: fördubblad produktion innebär att solenergi blir mellan 30 och 40 procent billigare.

Om trenden fortsätter, vilket Ramez Naam tror att den gör även med en konservativ prognos, hamnar genomsnittspriset på solel från anläggningar i gynnsamma lägen snart på 1–2 cent per kilowattimme. För norra Europa blir det snarare 4–5 cent per kilowattimme. Ramez Naam förutspår att detta torde ske när solenergi täcker 8 procent av världens elbehov. I dag står solenergi för 2 procent av elförsörjningen.

En titt i backspegeln visar också att solenergianläggningar i USA redan 2012 kunde börja konkurrera med elektricitet från fossilbränsleanläggningar. Under 2016 gällde detsamma solenergiprojekt i hela världen och sedan två år tillbaka ligger priset på solel i det nedre spannet av vad elverk som drivs med fossila bränslen kan erbjuda.

Ramez Naam konstaterar att en rad faktorer kan sinka den kommande utvecklingen. Samtidigt finns det mycket som talar för att solenergi kommer att bli så billig under första halvan av 2030-talet att den konkurrerar ut redan installerad fossilel, eftersom det blir billigare att bygga nya solenergianläggningar än att driva elverk som drivs med fossila bränslen.  

PE

Redan idag är sol mer lönsamt än kolkraft

Redan i dag lönar det sig att satsa på förnybar energi i stället för kolkraft. Detta enligt en rapport som den globala energiorganisationen Irena släppte i början av juni.

Elektricitet från storskaliga sol- och vindkraftverk har blivit så billig att många kolkraftverk runt om i världen inte lönar sig. Enligt rapporten kan det nästa år handla om kolkraftverk med en sammanlagd effekt på upp till 1 200 gigawatt.

Rapportförfattarna konstaterar också att utsläppen av växthusgaser skulle minska betydligt om den dyraste kolkraften byttes ut mot förnybar energi. Bara genom att ersätta kolkraftverk med en sammanlagd effekt på 500 gigawatt skulle det innebära en minskning med 5 procent av världens totala koldioxidutsläpp. Om det handlar om 500 gigawatt från de dyraste kolkraftverken handlar det om en kostnadsminskning med 23 miljarder dollar per år.Enligt Irenas beräkningar skulle det kosta 940 miljarder dollar, motsvarande 1 procent av världens samlade BNP, att byta ut de dyraste kolkraftverken mot sol- och vindanläggningar. Åtgärden skulle därför även kunna få igång världsekonomin, vilken som nu går på sparlåga som en följd av coronapandemin, säger organisationens generaldirektör Francesco La Camera.

 PE

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: