Kritiker: Regeringens förslag bromsar omställningen

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

24 mar 2017

Regeringen föreslår att supermiljöbilspremien höjs till 45 000 kronor för batteri- och vätgasbilar. Detta trots att utredningen de beställde visar att den borde ligga på 60 000 kronor när det nya bonus-malussystemet införs. Både 2030-sekretariatet och Bil Sweden anser att förslaget är för mesigt.

Samtidigt som regeringen vill höja bonusen från dagens 40 000 kronor vill man också beskatta de fordon som släpper ut mest med 100 kronor per gram.

”45 000 för elbil ger inte Norgelik boom max 100 kr/g stoppar inte klimatvärstingarna” tweetar Mattias Goldmann, vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet.

Annica Hjerling, Miljöpartiets planeringschef för strategisk kommunikation, kontrar med ”MP i regering levererar.”

Goldmann anser att regeringen visserligen gör rätt som föreslår ett bonus-malussystem, men anser att det krävs mer om målet för en fossiloberoende fordonsflotta ska uppnås.

– Högsta bonusnivån på 45 000 kronor är bara marginellt mer än dagens supermiljöbilspremie, särskilt som den femåriga fordonsskattebefrielsen samtidigt tas bort. Det ger förstås inte den omställning vi önskat och som krävs för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. En höjning till 60 000 kronor vore rimlig och malus-intäkterna bör ge utrymme för det, säger han.

Bil Swedens vd Bertil Moldén nämner inte den föreslagna skatten på utsläpp, men säger till TT att bonusen borde vara högre.

– Allt som stimulerar en förändring är ju av godo. Men beloppen är väldigt låga om man jämför med länderna som varit framgångsrika, Norge respektive Holland. Man fick en dramatisk förändring tack vare nedsättning av skatterna, säger han till TT.

Finansminister Magdalena Andersson (S) säger till Sveriges radio att man kom fram till 45 000 kronor eftersom man befarar att bilar annars kommer att köpas i Sverige för att säljas vidare till utlandet, vilket i praktiken skulle innebära export av svenska skattemedel. Av samma anledning innebär förslaget också att bonusen betalas ut först sex månader efter att man har köpt bilen.

Regeringens förslag

  • Systemet införs den 1 juli 2018 och ska gälla lätta fordon.
  • Rena el- och vätgasbilar ska ge en bonus på 45 000 kronor. Samtidigt tas skattebefrielsen bort.
  • Bilar som släpper ut högst 60 gram per kilometer berättigar till en bonus på 7 500 kronor.
  • Utsläpp på 95-140 gram per kilometer beskattas med 77 kronor per gram, utsläpp därutöver med 100 kronor per gram. Den högre skatten gäller i tre år.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!