Högre elbilsbonus och bonus för elcyklar föreslås i höstbudgeten

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

20 sep 2017

I höstbudgeten som presenteras i dag föreslår regeringen 60 000 kr i bonus för nya bilar med mycket låga utsläpp, i princip bara elbilar. Det är en ökning med 15 000 kr jämfört med det tidigare förslaget och 20 000 kronor mer än i dag. Samtidigt införs en rabatt för elcyklar och elmopeder upp till 25 procent av inköpspriset, max 10 000 kronor.

Under remissrundan i våras fick det tidigare förslaget på 45 000 kr kritik för att det var för litet och att skatten även höjdes för gamla bilar. Nu har regeringen tänkt om och förslaget gäller endast för nyregistrerade personbilar, den befintliga fordonsflottan får oförändrad skatt.

Förslaget är att systemet införs från den 1 juli 2018. Systemet beräknas resultera i ett överskott till statskassan på 0,43 miljarder kr 2018, samt överskott även de följande åren.

Örjan Hedblom

Så funkar bonus-malus
  • För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Koldioxidbeloppet är då summan av 82 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och 107 kronor per gram koldioxid som fordonet släpper ut per kilometer utöver 140 gram. Från år fyra och därefter är koldioxidbeloppet 22 kronor per gram koldioxid utöver 111 gram.
  • Den femåriga befrielsen från fordonsskatt för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. Vidare är kravet att bonus får medges med ett belopp som högst motsvarar 25 procent av bilens nypris. Gasbilar erhåller en bonus på 10 000 kronor. I dag får dess bilar inte ta del av supermiljöbilspremien.
  • Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.
  • Bränslefaktorn för nya dieselfordon ersättas med ett bränsletillägg som görs oberoende av fordonsskattens storlek.
  • Miljötillägget för dieselfordon på 250 kr behålls.
  • Givet den osäkerhet som finns kring effekterna av EU:s nya körcykel WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vechicles Test Procedure) anser regeringen att den gamla körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) bör ligga till grund för fordonsbeskattningen inom bonus-malus-systemet under en övergångsperiod. Den 1 januari 2020 sker en övergång till WLTP. Då finns möjlighet att justera nivåerna så att minst samma miljöstyrning upprätthålls.
Källa: Regeringen

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: