Felaktiga medieuppgifter om att fossilbilsförbud rivs upp

Carl Undéhn

Carl Undéhn

11 mar 2024

Efter en del turer och förhandlingar beslutade EU hösten 2022 om att endast tillåta försäljning av nya personbilar med nollutsläpp från 2035. Något som i praktiken betyder att endast nya eldrivna bilar med batterier eller bränsleceller då får säljas.

Men nu cirkulerar medieuppgifter om att beslutet är på väg att rivas upp. Bakgrunden är en artikel i den österrikiska kvällstidningen Kronen-Zeitung som fått stor spridning, även i svenska medier. Enligt Kronen-Zeitung är det beslutat att elbilar inte längre ska klassas som utsläppsfria. Vilket ju ingen bil helt kan vara. Tidningen hävdar att utskottet för miljö och transport har röstat igenom ett förslag om att väga in utsläppen från elmixen som används vid laddning av bilen. Något som tidningen menar skulle göra att elbilar inte är valet med minst utsläpp.

Men uppgifterna i tidningen om att förbudet mot fossilbilar nu hävs stämmer inte. Det säger bland annat det tyska förbundet för bilindustrin, VDA, som tillbakavisar uppgifterna. ”De rapporter som för närvarande cirkulerar blandar ihop vissa frågor och ansvarsområden och leder till felaktiga slutsatser”, skriver förbundet. Korrekt är att miljö- och transportutskottet röstade om en ändring kring hur utsläpp från transporter ska registreras. Något som ska standardiseras för olika transportmedel som bussar och tåg.

Även tidningens uppgifter om att ”Nu kommer vändpunkten: Kommissionen kommer att ompröva sina planer grundligt redan 2026” är fel. Redan när beslutet klubbades igenom 2022 stod det klart att det skulle utvärderas under 2026. Något bland annat vi på Elbilen skrev i vår rapportering.

Eventuellt kan det då införas kriterier för att väga in utsläppen från hela bilens livscykel – inklusive laddning. Då spelar det också in hur elen som det laddas med har producerats. Men även där är det fördel för eldrift framför bensin och diesel. En ny studie från början av året visar bland annat att elbilar ”kör in” utsläppen från tillverkningen snabbare än vad som tidigare har trotts. Laddas bilen med förnybart producerad el körs utsläppen från tillverkningen in efter 3.000 mil.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: