Studie: ingen miljövinst att behålla äldre fossilbil

Carl Undéhn

Carl Undéhn

4 jan 2024

Blir ett kolkraftverk mer hållbart om det används under många år? Knappast, i stället fortsätter det endast att fylla atmosfären med mer koldioxid. Ändå används samma argument ofta för äldre bensin- och dieselbilar. Att det skulle vara mer miljövänligt att fortsätta använda en redan tillverkad fossilbil i stället för att köpa en ny elbil som orsakar utsläpp när den tillverkas.

Men argumentet håller inte, slås nu fast i en ny studie från det tyska institutet för energi- och miljöforskning Heidelberg (Ifeu). Att det går åt resurser och energi vilket orsakar utsläpp vid tillvekrningen av en ny elbil och dess batteri råder det ingen tvekan om. Men hos en fossilbil orsakas majoriteten av utsläppen under körningen när bensin eller diesel förbränns. Ju längre den körs, desto mer utsläpp.

Sett till fordonets hela livstid, inklusive tillverkning av bilen och framställning av bränsle i form av el, bensin eller diesel, är det enligt studien i princip alltid mer miljövänligt att välja en eldriven bil. Undantaget är de äldre bilar som körs under 300 mil per år. Alltså entusiastbilar som tillbringar större delen av året i garaget och tas fram under sommaren för en tur till glasskiosken.

Enligt studien har en eldriven bil i Golfklass ”kört in” utsläppen från tillverkningen och blir ett mer miljövänligt val än en fossilbil efter att ha körts 6.000 mil. Värt att notera är att studien baseras på den tyska elmixen. Där ökar andelen förnybar energi, som under förra året uppgick till 50 procent, men innehåller ännu en stor del kolkraft. Laddas bilen med förnybart producerad el körs utsläppen från tillverkningen in efter 3.000 mil.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!