Studie visar: Europa halkar efter inom satsningar på eldrift

Carl Undéhn

Carl Undéhn

6 jun 2024

Det fanns en tid då Europa låg framför USA i omställningen till eldrift. Men det hör nu till det förgångna, visar en ny studie från intresseorganisationen Transport & Environment. I allt från investeringar kring utveckling och tillverkning av elbilar och batterier samt utbyggnad av infrastruktur har USA gått om oss här i Europa, enligt studien.

Den visar bland annat att det mellan åren 2021 och 2023 skedde investeringar på 70 miljarder euro kring elbilar i Europa. I Nordamerika och Mexiko investerades det däremot 97 miljarder euro under samma tidsperiod. Det motsvarar 37 procent av de globala investerinagrna, medans endast 26 procent gick till Europa. Med det gick 26 procent av investeringarna till Europa, men 37 procent. I Kina uppgick investeringarna för elbilar till 51 miljarder euro mellan 2021-2023, men där har industrin redan tidigare gjort stora satsningar kring elbilar och batterier.

USA sticker också också ut genom att det där sker stora investeringar från utländska företag, då både från Europa och Asien. Orsaken är de statliga subventionerna som ges till investeringar inom gröna industrier inom den så kallade “Inflation Reduction Act”. Från jättekoncernen Stellantis till exempel gick hela 74 procent av satsningarna på eldrift till projekt i Nordamerika.

I Europa stod de europeiska biltillverkarna för 80 procent av investeringarna, resten kom från Tesla, Geely, Nissan och Ford, enligt studien. Tesla investerade till exempel 4,5 miljarder euro i Tyskland under tidsperioden, vilket var mer än “hemmalaget” Volkswagen som investerade 3,1 miljarder euro.

Enligt Transport & Environment ska siffrorna vara en varningsklocka till europeiska beslutsfattare om behovet av en långsiktig strategi kring satsningar på eldrift.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!