Ladda bilen med solel

Ladda elbil med solceller – Optimera din hemmaladdning

admin

admin

25 apr 2024

I denna artikel kan du läsa om:

  • Hur du laddar elbil med solceller
  • Praktiska solcellspaket för både små, medelstora och stora hus
  • Solceller på carport och garage
  • Elbilar med solceller på taket
  • Utvecklingen kring solcellers verkningsgrad

Så gott som alla undersökningar visar att elbilar producerar mindre utsläpp än bensin- och dieseldrivna bilar, vilket gör dem till ett mer miljövänligt alternativ. Både utsläpp och priser kommer med all säkerhet minska ännu mer, allteftersom utvecklingen av elbilar fortsätter med nya energisparande upptäckter. Med solceller som driver din laddningsstolpe bidrar du ännu mer till ett bättre klimat. I praktiken kan du låta din elbil klara sig på 100 % solenergi.

Ladda elbilen med laddbox och solceller

Solceller och elbil går hand i hand, men för att kunna använda solenergin till din elbil på ett säkert och effektivt sätt, behöver du först och främst en laddbox. Att ladda genom ett vanligt eluttag innebär brandrisk. Laddbox är en väl beprövad metod för att överföra växelström från solcellerna till elbilar. Den kan monteras antingen på en nedgrävd stolpe (så kallad laddstolpe) eller en vägg (på din villa eller ditt garage exempelvis).

En modern laddbox vid hemmet hjälper indirekt till att öka elbilbatteriets livslängd, då den optimerar laddningen och innebär att du slipper åka iväg och ladda på ett annat ställe. Laddboxar har också så kallad laddningskontroll, vilket minskar risken för överladdning markant. Det blir helt enkelt billigare, enklare, bekvämare och framför allt säkrare att ha en laddbox kopplad till dina solceller.

Solcellspaket för alla typer av tak

Visst går det att mäta och pussla ihop skräddarsydda lösningar för solpaneler på ditt villatak. Det är inget fel med det, och kan ofta vara den bästa lösningen. Men det kan vara bra att känna till att det också finns färdiga solcellspaket. På Hemsol.se får du hjälp att jämföra enklare typer av paketlösningar för hemmaladdning på villa. Hemsol är en svensketablerad webbsajt som guidar privatpersoner kring solenergi.
Kablage och montering ingår i princip alltid, vilket gör solceller i paketform till ett alltmer populärt alternativ. För många är det det enklaste sättet att snabbt få upp fungerande solceller på taket utan krångel.

Solceller på carport eller garage

Om laddning av elbil är den primära anledningen för att installera solceller, kan solceller på ditt garage eller din carport vara ett alternativ värt att överväga. Solcellerna är då i nära anslutning till laddstolpen eller laddboxen, vilket betyder att det inte behövs särskilt mycket grävning eller läggning av elkablar. Det sparar både tid och pengar. Så klart är det möjligt att koppla så att energin från solcellerna också kan användas i huset.

Det är också bra för dig som inte känner att solceller skulle passa bra på själva huset. Även om solceller är mer stilrena och intressanta rent designmässigt i dag än för tio år sedan, är det inte nödvändigtvis något som passar alla. Solceller på garage är en annan sak som inte påverkar villan och tomtens utstyrsel i lika hög grad.

Självförsörjande elbilar med solceller

Utvecklingen och intresset för både elbilar och solceller innebär att det troligen bara är en tidsfråga innan elbilar kan bli helt självförsörjande genom solpaneler på själva karossen. Det är ett intressant koncept som bör följas med spänning. Realistiskt sett är vi dock en bra bit därifrån – speciellt om vi ska räkna in överkomliga priser för konsumenten.

Hemladdning och offentliga laddningsstationer är fortfarande nödvändigt, och kommer med största sannolikhet att vara det åtminstone inom de närmaste tio åren. Har du inte tålamod att vänta in framtiden, så kan du se detta roliga youtubeklipp “I Bought A $2,500 SOLAR TRAILER On Wish To Charge My Tesla!”.

Verkningsgrad i solpaneler

En av de saker som skiljer gårdagens solceller med dagens, är en mycket högre verkningsgrad. Verkningsgrad beskriver hur väl solpanelen omvandlar solenergin till elektricitet. Med de senaste årens kraftigt skiftande elpriser, är det många som fått upp ögonen för solceller som ett sätt att minska sina energikostnader och för att ladda elbilen. Högre verkningsgrad gör detta ännu mer lukrativt.

Varför går elpriserna upp och ner

Lennart Söder, professor i Elektriska Energisystem på KTH, har gjort en undersökning kring elprisets volatilitet i Sverige. Det ger en bra inblick i bland annat vad som gör att elpriser går upp och hur mycket solcellerna påverkat elnätet de senaste åren.

Kampen mellan tillverkare av solpaneler om att uppnå högre verkningsgrad pågår ständigt. Målet att kunna få fungerande elbilar som inte behöver laddas i framtiden, är starkt kopplat till hur stor verkningsgrad som man kan få ut av solcellerna. Ju mer energi du kan få ut på en viss yta, desto större blir potentialen för framtidens el- och elbilsmarknad.

Vanliga frågor – FAQ

Går det att ladda elbilen genom enbart solpaneler på husets tak?

Ja, det går att ladda elbilen enbart genom solpaneler på husets tak. Huruvida det räcker för att driva elbilen vid alla tillfällen beror så klart på hur ofta bilen används, effekten på solcellerna och antalet soltimmar.

Kan en bil drivas med enbart solceller på karossen?

Ja och nej. Det pågår ständig forskning och utveckling för att kunna ta fram bilar som laddas genom sin solpaneler på karossen. Det har gjorts lyckade experiment, men det kommer troligtvis dröja många år innan det blir genomförbart i större omfattning.

Är det möjligt att implementera solceller på garagetak eller carport?

Ja, du kan implementera solceller på garagetak eller carport. Så länge själva konstruktionen är stabil och hel är processen i princip densamma som när solceller installeras på hustak.

Hur gör jag när elbilen står på jobbet hela soldagen?

Om elbilen står parkerad vid jobbet och inte hemma inkopplad till husets solpaneler. Kan det krävas att du laddar upp solcellsbatteri som du sedan byter emellan. Alternativt laddar upp fullt batteri på helgen. 

När är det bäst tid att ladda elbilen?

Om du har solceller är det bäst att ladda när solen står som högst utan moln. Om du inte använder solenergi för att ladda elbilen, har du bäst förutsättningar att komma billigt undan genom ett elavtal med timpris. Då kan du ställa in att bilen endast ska laddas när elpriset ligger under en viss nivå.

Går det att reglera vilken typ av energi som bilen ska laddas med?

En smart laddbox kan känna av var energin kommer ifrån. Du kan då ställa in att bilen endast, eller primärt, ska laddas med energin från dina solceller.

Hur många solpaneler behövs för att ladda elbil?

Hur många solpaneler som behövs för att ladda elbil beror på flertal faktorer. Du behöver veta hur mycket energi din bil gör av med i snitt, och hur mycket energi varje solpanel du tänkt investera i generellt producerar. Du behöver även ta hänsyn till var i Sverige du bor.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: