Nya möjligheter att ladda från lyktstolpar efter regeländring

Carl Undéhn

Carl Undéhn

29 aug 2022

Höga investeringskostnader gör att aktörer drar sig för att sätta upp laddstolpar i glesbygd. Inte heller med statliga stöd lyckades Trafikverket hitta intresse för att sätta upp snabbladdare vid alla de 87 så kallade ”vita fläckar” som pekats ut. 

Men så länge det inte handlar om snabbladdning finns det också andra, billigare alternativ som drar nytta av den infrastruktur som redan finns. 

Till exempel i form av lyktstolpar. 

Tack vare att de idag ofta använder mer energieffektiva LED-lampor finns det en överkapacitet i nätet. Jämfört med de äldre gatlyktorna på 125 Watt räcker det idag med endast 25 Watt. 

Samtidigt har reglerna ändrats vilket nu gör det möjligt att distribuera el från lyktstolpar utan särskilt tillstånd. Och med det öppnas möjligheten att på allvar bygga ut laddning av elbilar från lyktstolpar.

Ett försök har redan genomförts i Askersund och flera kommuner uppges ha fått upp ögonen för tekniken.  

Samverkorganisationen BioDriv Öst i Uppsala ser att det kan leda till snabbare och enklare lösningar för att kunna ladda elbilar på betydligt fler platser än idag. 

– Behovet av denna typ av lösning är som störst i utkanten av städerna, i förorter och i bostadsområden där jag tror det kan bli en eller ett par laddare per kvarter. Men den här sortens laddinfrastruktur är till stor nytta även på landsbygden, säger Lovisa Gustafsson som är sakkunnig inom elektrifiering och infrastruktur hos BioDriv Öst. 

Någon kapacitet för snabbladdning går inte att plocka ur lyktstolparna. Istället handlar det om en effekt på 3,7 kW och lösningen lämpar sig bäst i bostadskvarter där det laddas på natten. 

Men just det är också något som saknas på många platser, inte minst i kvarter med flerfamiljshus där de boende inte har möjlighet att sätta upp en egen laddbox. 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: