Självkörande elbuss testas i Sverige

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

27 dec 2017

För första gången ska en självkörande buss testas på allmän väg i Sverige. Detta sedan Transportstyrelsen har gett klartecken för ett försöksprojekt i Stockholmsförorten Kista.

– Det här är ett historiskt beslut som främjar utvecklingen av ny, innovativ teknik som är viktig för samhällsutvecklingen. Omfattande försöksverksamhet och kunskapsuppbyggnad är nödvändigt för att automatiserad vägtrafik ska kunna utvecklas på ett hållbart och trafiksäkert sätt, säger myndighetens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.

Åtta ansökningar har kommit in sedan Transportstyrelsen den 1 juli fick rätt att utfärda tillstånd för försök med självkörande fordon på allmän väg. För att få tillstånd krävs att den som söker kan bevisa att verksamheten bedrivs på ett trafiksäkert sätt. Bland annat måste det finnas nödstopp.

– Det är den sökande som ska visa att fordonet kan köras utan fara för trafiksäkerheten. Vår roll är att säkerställa att så är fallet. säger Bjelfvenstam.

Bussbolaget Nobina fick det första tillståndet. De ska under sex månader testa två eldrivna bussar från franska Easymile på en 1,5 kilometer lång sträcka mellan Kista Galleria och Victoria Tower. Upp till 12 passagerare, varav hälften sittande, får plats i bussen som ska färdas i blygsamma 20 kilometer i timmen. Fordonen ska köra längs vad som beskrivs som en virtuell räls.

Testprojektet, som har fått namnet Autopiloten, genomförs av Nobina Technology i samarbete med Ericsson, SJ, KTH, Klövern, Urban ICT Arena och Stockholms stad med finansiering från bland annat Vinnova via Drive Sweden. Om testet är framgångsrikt öppnas möjligheten för en mer effektiv kollektivtrafik, kanske till och med dörr-till-dörr-resor, säger Nobinas Sverige-vd Jan Bosaeus.

– I takt med urbaniseringen, köer och miljöutmaningar, ställer samtidigt våra resenärer allt högre krav. Då vill vi vara med och bidra till både nya lösningar, teknik och en bättre kollektivtrafik. Samarbetet med SJ är ett bra exempel på hur vi sedan kan förflytta innovationskoncept till verklig nytta för kollektivtrafiken.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: