Ska vara ”världens mest hållbara elbil” – så klimatsmart är Fisker Ocean

Carl Undéhn

Carl Undéhn

3 jul 2023

Tidigare i år började Fisker leverera sin första modell Ocean till kunder i Europa. Om det ännu rullar någon på svenska vägar är oklart. Fisker Ocean hittas i alla fall inte i den senaste statistiken fram till sista maj över nyregistreringar från branschorganisationen Mobility Sweden.

Med Fisker Ocean lovade bilens skapare, den danske bildesignern Henrik Fisker, också vad han beskrev som ”världens mest hållbara elbil”. Nu har företaget släppt bilens LCA, en analys över utsläppen av koldioxid som den orsakar under hela sin livsstid från tillverkning över körning till när den skrotas och återvinns.

”Med det lägsta publicerade koldioxidavtrycket för någon elektrisk SUV i sitt marknadssegment uppfyller världens mest hållbara fordon sitt ambitiösa löfte, från utvinning av råmaterial tills den slutas användas”, skriver Fisker.  

Enligt rapporten har den bakhjulsdrivna instegsversionen Fisker Ocean Sport en så kallad koldioxidekvivalent på 29,5 ton, för fyrhjulsdrivna Fisker Ocean Extreme anges den till 35,2 ton. Koldioxidekvivalenten, förkortad till ”co2eq”, jämför olika växthusgaser efter deras potential att bidra till ökad uppvärmning av planeten.

Enligt LCA-rapportern är det som väntat innan själva tillverkningen kommer igång som den största andelen utsläpps orsakas vid brytning och framställning av material. Den nästa största andelen kommer från själva användningen av bilen. Det är däremot något som kan ändras genom att ladda med grön ström. Fisker trycker också på att det går att få coleceller på taket hos Ocean. De ska kunna ge el för att köra upp till 240 mil per år.

Exakt vilket ”marknadssegment” Fisker jämför Ocean med nämns inte. En annan tillverkare som vill vara tydliga med sina produkters ustläpp över hela sin livsstid är Polestar. Enligt deras analys orsakar Polestar 2 Long Range Single Motor 22,4 ton utsläpp av koldioxid under hela sin livsstid. För Polestar 2 Long Range Dual Motor anges 23,1 ton, vilket i båda fallen är mindre än utsläppen som ange för Fisker Ocean.

Henrik Fisker med det första exemplaret av Ocean att levereras till en kund tidigare i år.

Enligt Henrik Fisker ska hans företag arbeta för att minska utsläppen från varje bil genom att föra in nytt tänk i bilindustrin.

– Det innebär att vi måste förändra förlegade tankesätt i en 100 år gammal bransch, ifrågasätta leveranskedjan in i minsta detalj, samarbeta med partners för att förbättra hur fordonen monteras och den energi som används för att ladda dem, samt arbeta med hur våra fordon återvinns efter att de har tagits ur trafik, säger han.

Bland annat genom att fokusera på att så långt som möjligt använda återvunna material, att minska bilarnas energiförbrukning och återvinna både bil och batteri med en cirkulär ekonomi som målsättning.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: