Stellantis storsatsar på lättare batterier

Carl Undéhn

Carl Undéhn

11 sep 2023

Med 14 märken inom koncernen vill Stellantis sälja fem miljoner elbilar om året 2030. För det behövs det en hel del batterier. I samarbete med Mercedes och franska energijätten Total planeras redan sex batterifabriker i Europa och USA. Det räcker inte och koncernen meddelar nu att det planeras ännu fler.

– Vi har redan tillkännagivit cirka 250 gigawattimmar kapacitet runt om i världen. Vi tror att vi behöver gå upp till 400 gigawattimmar kapacitet runt om i världen, säger Micky Bly som är chef för koncernens drivningssystem till branschtidningen Automotive News.

Stellantis nya center för batteriforskning i italienska Turin.

Men inte heller fler batterier räcker. De måste också bli bättre och framförallt väga mindre än idag. Batteripaketens höga vikt försämrar både bilarnas räckvidd och ökar dess klimatavtryck. För att ändra på det har Stellantis investerat 40 miljoner euro, omkring 475 miljoner kronor, på ett batteriforskningscenter i italienska Turin.

– Så vad jag har i åtanke och vad som är ett mycket svårt mål för mitt team är att till 2030 minska batterivikten med minst 50 procent, sa Stellantis tekniske chef Ned Curic.

Hur målet ska uppnås vet han däremot inte i dagsläget.

– Vi kommer att behöva tänka på helt nya material, ny kemi, nya sätt att ersätta dessa tunga, tunga, tunga material med något mycket lättare, var råden han gav till sina medarbetare som getts uppgiften att ta fram lättare batterier.

Inom forskningsprojeket IBIS har Stellantis utvecklat ett batteripaket med integrerad växelriktare och komponenter för laddning.

Helt från noll behöver forskarna i Turin inte börja. Stellantis bedriver sedan tidigare forskning kring framtidens batterier. I somras presenterades resultatet från det franska projektet IBIS med ett batteri där växelriktare och komponenter för laddning är integrerade i batteripaketet.

Stellantis beskrev batteriert som ett ”paradigmskifte” och enligt forskarna leder integrationen av komponenter till ett mer effektivt, tillförlitligt och kostnadseffektivt batteri.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: