Stor potential för elektrifiering av fartyg

Carl Undéhn

Carl Undéhn

15 dec 2022

I flera fall har det delats ut statliga stöd för att snabba på utbyggnaden av laddinfrastruktur för eldrivna bilar och lastbilar. Trafikverket har gett investeringsstöd för snabbladdare i glesbygd. För att bygga laddstationer för lastbilar har aktörer kunnat gå samman och bli “elektrifieringspiloter” och få bidrag från Energimyndigheten som täcker hela investeringskostnaden.

Liknande stöd borde därför även finnas för utbyggnad av laddinfrastruktur i hamnar. Myndigheten Trafikanalys ser en stor potential för elektrifieringen av Sveriges sjöfart med både helt eldrivna och hybridfartyg.

Elektrifieringen till sjöss haltar efter den snabba utveckling vi ser på våra vägar. Men förutsättningarna med stöd i olika former är också en annan, menar Trafikanalys.

– Vi ser att det finns stöd och styrmedel inom andra trafikslag som kan lämpa sig väl även för att nå en ökad elsjöfart. Ett exempel på en förebild är klimatpremien för elflyg som just nu utreds av Energimyndigheten. Vi menar att en liknande klimatpremie inom sjöfarten skulle kunna fungera, säger Björn Olsson som är projektledare på Trafikanalys.

Han pekar också på att den landström som stora fartyg använder när de ligger i hamn har en skatterabatt. Det borde införas även för mindre fartyg och båtar för att genom det gynna elektrifieringen på vattnet.

Än så länge lämpar sig helt eldriven drift för mindre fartyg som går kortare och jämna turer med möjlighet att ladda ofta. Ett exempel på det är de fyra eldrivna bilfärjor som Trafikverket köpt in och ska börja trafikera i Stockholms skärgård från 2024.

När den typen av färjor blir fler är det viktigt att även möjligheten att ladda i hamnar blir fler.

– Liksom det finns stöd för att bygga laddinfrastruktur för vägtrafikens behov, så föreslår vi stödformer för utbyggnad av laddinfrastruktur för fartyg i hamnar, säger Björn Olsson.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: