Både efterfrågan och produktion av batterier ökar snabbt

Carl Undéhn

Carl Undéhn

11 dec 2023

Efter att priset på batteripaket för första gången steg något förra året är priserna nu på väg nedåt igen. En av orsakerna uppges vara världens ökade produktion av batterier för elbilar. Den senaste upplagan av den årliga studien ”Battery Monitor” från analysfirman Roland Berger och det tekniska universitetet i Aachen visar nu att Kina är på väg mot en överproduktion av batterier.

För även om studien visar att efterfrågan på batterier år 2030 nu har ökat till 4.900 GWh jämfört med 4.000 GWh i förra årets studie väntas den globala produktionskapaciteten samma år vara hela 8.900 GWh. I alla fall om alla planerade projekt kring batteritillverkning förverkligas, vilket knappast är troligt.

Studien pekar ändå på att vi är på väg mot en ojämn tillverkning globalt sett, där Kina kommer sitta med en överproduktion av batterier. De kommer med största sannolikhet främst hamna här hos oss i Europa, då USA har höga importtullar på batterier från Kina.

Det kan å ena sidan leda till sänkta priser på batterier, men riskerar också hämma den europeiska batteritillvekrning som är på väg att byggas upp. Bland annat med svenska Northvolt, som tillverkar batterier i Skellefteå. Tillsammans med Volvo bygger Northvolt ytterligare en fabrik i Göteborg och en tredje ska etableras i norra Tyskland.

Avgörande för att lyckas inom batteritillvekrning är enligt studien en ”balans mellan en effektiv, förhållandevis kostnadseffektiv och hållbar batteriproduktion”.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: