Studie: Elbilar kostar som fossilbilar redan nästa år

Carl Undéhn

Carl Undéhn

15 sep 2023

Redan nästa år kan priserna på elbilar sjunka till samma nivåer som hos en jämförbar fossilbil. I alla fall för små- och mellanklassbilar i Europa. Det visar en ny studie från amerikanska Rocky Mountains Institute (RMI) som gör analyser för energi- och hållbarhetsfrågor.

På grund av det räknar studien med att elbilar kommer stå för två tredjedelar av världens nybilsförsäljning år 2030. Utvecklingen kommer skilja sig åt på olika håll i världen. Till exempel väntas elbilar nå prisparitet med fossilbilr i USA först 2026.

Men utvecklingen går åt samma håll i Europa, Kina och USA där vi i Sverige och våra grannländer pekas ut som att vara ledande.

– Alla länder är inte likadana, men när det gäller försäljningen av elbilar följer de alla ett liknande mönster av exponentiell tillväxt. Skandinavien och Kina har varit ledande hittills, men de har banat väg för andra länder att följa i deras fotspår, eller gå ännu snabbare, säger Joel Jaeger som varit med att ta fram studien.

En viktig faktor är att priset på elbilarnas batteripaket väntas halveras fram till 2030. Ett antagande som inte är helt taget ur luften. Från att ha kostat över 1 000 dollar per kWh år 2010 låg priset på strax under 140 dollar per kWh i slutet av 2020 – en sänkning med 90 procent.

Förra året steg kostnaderna på batterier något för första gången sedan 2010 på grund av ökade råvarupriser. Men det är nu på väg att ändras och även biltillverkare räknar med sänkta kostnader de närmsta åren.

Utöver det forskas det alltmer på batterier med annan och billigare kemi än idag, vilket väntas få priserna att sjunka ytterligare.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: