Studie visar: stor potential för solid state – men lång väg kvar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

16 maj 2022

Med solid state-batterier hoppas biltillverkarna kunna lansera elbilar med längre räckvidd och betydligt snabbare laddning än idag. Batterierna med fast i stället för flytande elektrolyt anses bli ett revolutionerande steg i omställningen till eldrift.

Men ännu har ingen lyckats få till lönsam masstillverkning av batterier med tekniken. Nissan, som satsar stort på utveckling av solid state-batterier, talar om produktionsstart 2028.

Mer optimistiska beräkningar från bland annat koreanska SK Innovation planerar att börja leverera solid state-batterier redan 2025.  

En samlad studie med 50 experter från olika länder kommer nu fram till att det ännu krävs en hel del utveckling av tekniken.

År 2030 väntas den årliga produktionen av solid state-batterier ligga på mellan 15 och 55 GWh. Det innebär en försvinnande liten andel av världens beräknade batteritillverkning som då väntas vara mellan 1 och 6 TWh.

”Litiumjonbatterier med flytande elektrolyt kommer därför dominera marknaden under en överskådlig framtid”, slås det fast i studien som presenteras av det tyska forksningsinstitutet Fraunhofer.  

Forskarna är överens om att det finns en stor potential i solid state-batterier. Men också i vidareutveckling av dagens litiumjonbatterier. De väntas bli både billigare och få bättre prestanda fram till år 2030 då utveckling når gränsen för vad som är möjligt. Om solid state-tekniken då utvecklats tillräckligt kan de i början av nästa årtionde börja ersätta dagens batterier.

Rapporten pekar också på att i princip all forskning kring solid state-batterier idag sker i USA eller Asien. Eftersom tekniken ännu är i sin linda menar forskarna att det nu finns en chans att satsa på solid state även här.

Europeiska biltillverkare som Volkswagen och BMW investerar visserligen stort i tekniken, men då i företaget i USA som QuantumScape och Solid Power. Och även om det finns stora planer på flera Gigafabriker för batteritillverking i Europa spelar i alla fall i nuläget solid state knappt någon roll.

Bland annat svenska Northvolt, med fabriken Northvolt Ett i Skellefteå och den kommande gemensamma fabriken med Volvo i Göteborg, ska i första hand tillverka battericeller med flytande elektrolyt.

Men även det är alltså en teknik med stor förbättringspotential. Förra året köpte Northvolt den amerikanska batteriutvecklaren Cuberg. I stället för solid state utvecklar de batterier med en ny flytande elektrolyt som ska vara säkrare och ge batterier med hög energidensitet.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: