Svenska Einride tar in nya miljarder

Carl Undéhn

Carl Undéhn

8 dec 2022

Svenska Einride är kanske mest kända för sina eldrivna och självkörande lastbilar. Men en kanske viktigare del av företaget är mjukvaran Saga som står för teknik och system för eldrivna transporter.

Einride är på expansionskurs och har nu dragit in mer kapital för att kunna fortsätta med det. Totalt 500 miljoner dollar, omkring 5,2 miljarder kronor, har säkrats i en investeringsrunda. Bland de som gått in med pengar hittas flera svenska aktörer som pensionsfonden AMF, EQT Ventures och Norrsken VC.

Enligt Einride gör de nya pengarna det möjligt för företaget att fortsätta med den planerade strategin de närmsta åren.

– Nu är det dags att påskynda inte bara utvecklingen utan också genomförandet av teknik som möjliggör renare, säkrare och effektivare godstransporter, säger Robert Falck som är vd för Einride.

Efter att tidigare ha haft fokus på USA har Einride under det senaste året ökat sin närvaro på flera europeiska marknader.

Nyligen meddelade Einride att ska bygga laddinfrastruktur för lastbilar i både Sverige och USA.

Den första hamnar i hamnen i Los Angeles och stationerna i Sverige förmodligen i Stockholm, Södermanland och Östergötland. Det är platser där Einride fått stöd genom projektet Regionala Elektrifieringspiloter.

I det kunde företag gå samma för att bygga laddinfrastruktur för tung trafik och ansöka om pengar från Energimyndigheten som täcker upp investeringskostnaden.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: