Sveriges utsläpp av koldioxid ökade under förra året

Carl Undéhn

Carl Undéhn

22 jun 2022

2020 var det genomsnittliga utsläppet från personbilar i Sverige 93 gram koldioxid per kilometer. Det innebar en rekordstor minskning med 22,5 procent jämfört med året innan.

Mindre trafik till följd av hemarbete under coronapandemin bidrog. Men Trafikverket pekade också ut ökningen av antalet elbilar på vägarna som en viktig faktor.

– Elektrifiering är nödvändigt för att nå klimat- och miljömål så detta är en glädjande utveckling, sade då Sven Hunhammar som är miljödirektör på Trafikverket.

Sedan dess har elbilarna blivit ännu fler i Sverige. Men preliminära siffror från Naturvårdsverket visar nu att Sveriges totala utsläpp av växthusgaser ökade igen med fyra procent under 2021. Det är första gången sedan 1990 som utsläppen ökade i Sverige.

Majoriteten av de ökade utsläppen, eller två tredjedelar, kopplas till industrin som ökade takten efter nedgången under 2020.

Källa: Naturvårdsverket

Transporter stod för en mindre del av ökningen. Men ökad trafik fick enligt de preliminära siffrorna utsläppen från transporter att öka från 14,89 ton koldioxid 2020 till 15,07 ton under 2021.

Det är ändå en minskning med 1,53 ton koldioxid jämfört med 2019 och innan coronapandemin.

Och utan elbilarna utsläppen under förra året förmodligen varit högre, säger Anna-Karin Nyström från Naturvårdsverket till Sveriges Radio.

– Så det är både tack vare att vi blandar in biobränslen i våra befintliga bränslen och att elektrifieringen av bilparken går allt snabbare som vi inte får så stora utsläppsökningar som vi annars hade kunnat få, säger hon.

Sedan 1990 har utsläppen från transporter i Sverige minskat med 21 procent, trots ökad trafik.

Det senaste decenniet har minskningen ökat snabbare och jämfört 2010 ligger den på 27 procent. Det räcker ändå inte för att uppnå Sveriges miljömål som säger att utsläppen från inrikes transporter ska sjunka med 70 procent till 2030 jämfört med 2010.

För att lyckas med det måste transporter enligt Naturvårdsverket släppa ut en miljon ton mindre koldioxid om året för att målen ska uppnås.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!