Tesla dubblade vinsten under andra kvartalet

Carl Undéhn

Carl Undéhn

21 jul 2022

Redan i början av juli presenterade Tesla siffrorna för tillverkning och leveranser under årets andra kvartal. För första gången på två år visade de på en minskning jämfört med kvartalet innan. 

Framförallt nedstängningar på grund av corona vid den viktiga fabriken i Shanghai gjorde att tillverkningen av bilar minskade från över 305 000 under årets första tre månader till 258 580 stycken mellan april och juni. 

Nu släpper Tesla den finansiella rapporten för det andra kvartalet. Och något minus i kassan är det ändå inte tal om.

Trots minskning gjorde Tesla ändå en vinst på 2,26 miljarder dollar, eller omkring 23 miljarder kronor. 

Mellan januari och mars var vinsten däremot med 3,32 miljarder mer än en miljard dollar högre. 

Men jämförs vinsten med siffrorna för samma kvartal för ett år sedan visade årets andra kvartal på nästan en fördubbling av vinsten. 

Den höga vinsten beror dels på höjda priser på flera marknader och dels på att Tesla fokuserat på tillverkning av prestandamodeller.

Bakom siffrorna döljer sig även en stark verksamhet då majoriteten, eller 14,6 miljarder dollar, kom från Teslas verksamhet med bilar.

Under juni kunde Tesla även öka produktionstakten både vid fabriken i Shanghai och de nya fabrikerna utanför Berlin och i Texas. 

Produktionsmålet för fabriken i Shanghai har nu dessutom höjts från 450 000 till 750 000 bilar om året.

Lyckas Tesla med det och målen för de andra fabrikerna har tillverkaren då en årskapacitet att bygga 1,9 miljoner bilar. Förra året levererade Tesla totalt 936 000 bilar.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons:
Annons: