Undersökning: Stockholms län sämst på antal laddplatser

Carl Undéhn

Carl Undéhn

16 mar 2023

Organisationen Gröna Mobilister har de senaste veckorna släppt delar av sin rapport kring utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige. Bland annat siffror som visar att antalet snabbladdare i glesbygdskommuner har ökat och att Jämtland har flest laddpunkter per 1 000 invånare.

Nu släpps hela rapporten ”Laddning på väg 2023” som visar att utbyggnaden av laddinfrastruktur går snabbt i Sverige. Men inte i närheten så snabbt som den borde.

Endast 52 av Sveriges 290 kommuner har lyckats komma upp i EU:s mål om att det ska finnas minst en laddpunkt på tio laddbara fordon.

Genomsnittet för hela landet är en laddpunkt per 25 laddbara fordon.

Jesper Johansson, ordförande för Gröna Mobilister, trycker på vikten av att inte stanna av på takten i utbyggnaden av laddinfrastruktur.

– De senaste åren har antalet laddpunkter ökat i accelererande takt, liksom antalet laddbara fordon. Men nu bromsar försäljningen av elbilar tvärt, sedan bonusdelen av bonus/malus-systemet tagits bort. Jag hoppas att det inte innebär att utbyggnaden av laddinfrastrukturen också bromsar in, säger han.

Med 2,3 laddpunkter per laddbart fordon är Sorsele kommunen i topp, följt av Dorotea med 1,9 laddpunkter.

Rapporten visar att det generellt finns fler laddpunkter per elbil på landsbygden än i staden. Men det betyder inte samma sak som att infrastrukturen i glesbygd är väl utbyggd. Förklaringen ligger snarare i att det säljs färre laddbara fordon där än i städerna.

Ett tydligt problem är bristen på laddpunkter i pendlingskommuner. Det syns till exempel i kommuner runt Stockholm som alla har färre än 0,1 laddpunkter per laddbart fordon.

När siffrorna slås ut på länsnivå hamnar Stockholms län i botten. Varje laddpunkt måste där delas med 40 andra fordon. Vilket så klart beror på det stora antalet laddbara bilar där.

Flest laddpunkter per fordon hittas i Jämtland och på Gotland.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: