USA fyrdubblar importtullen på kinesiska elbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

14 maj 2024

Den amerikanska regeringen sätter nu upp höga hinder som gör det tufft för elbilar tillverkade i Kina att säljas i landet. Under 2024 kommer importtullen på elbilar “Made in China” att fyrdubblas från dagens 25 procent till 100 procent. Utöver det höjs även importtullen för batterier och batterikomponenter tillverkade i Kina från 7,5 till 25 procent.

Syftet uppges vara att skydda och stärka den inhemska industrin inom vad som beskrivs som strategiska sektorer. “Kinas orättvisa handelsmetoder när det gäller tekniköverföring, immateriella rättigheter och innovation hotar amerikanska företag och arbetstagare”, heter det i ett uttalande från Vita Huset.

Även EU uppges vara på väg att höja importtullarna för elbilar tillverkade i Kina. Den ligger idag på 10 procent och enligt tidigare uppgifter kan den vid en höjning landa på upp till 25 procent. EU-kommissionen inledde förra året en undersökning kring om elbilar tillverkade i Kina drar nytta av statliga subventioner där. Något som skulle innebär orättvis konkurrens, enligt kommissionen.

Eventuella strafftullar på kinesiskt tillverkade bilar splittrar däremot de europeiska biltillverkarna. Orsaken är att de har olika mycket engagemang och tillverkning där.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: