Volkswagen ser över strategi kring elbilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

16 maj 2024

Försäljningen av elbilar har bromsat in och flera tillverkare har nu börjat lätta på tidigare uppsatta mål för omställningen till eldrift. Dit räknas nu även Volkswagen. När elbilsförsäljningen sviktar vill tillverkaren nu fokusera på att få upp försäljningen av hybridmodeller, uppger branschtidningen Automotive News.

Orsaken är att fossilbilar utgör en så stor andel av försäljningen att Volkswagen är på väg att överskrida EU:s regler för utsläpp utslaget över en biltillverkares hela flotta. Något som skulle innebära dryga böter och koncernchefen Oliver Blume ska ha bett om dispens för det.

Tidigare i år meddelade både Volkswagenkoncernens finanschef Arlo Antlitz och Volkswagens märkeschef Thomas Schäfer att de räknade med en ökning av försäljningen av eldrivna modeller under 2024.

Till skillnad från en rad andra tillverkare tvekade Volkwagen länge kring att uppge ett datum för när fossilbilarna ska fasas ut. Förra hösten meddelade Thomas Schäfer ändå att Volkswagen endast ska tillverka eldrivna modeller i sin europeiska fabriker från 2033. Vid fabrikerna i Kina och USA ska tillverkningen av fossilbilar fortsätta även efter 2033 och fasas ut vid ett senare tillfälle.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: