Volvo och Daimler startar nytt samarbete kring vätgas

Carl Undéhn

Carl Undéhn

29 apr 2021

Nyligen presenterade Volvo tre nya eldrivna lastbilar. Men till skillnad från konkurrenten Scania, som satsar fullt ut på batteridrift, tror Volvo mer på vätgas och bränsleceller för längre transporter.

Sen en tid tillbaka samarbetar Volvo Group med Daimler Truck AG kring tekniken och nu lanseras det nya gemensamma bolaget ”cellcentric”.

Målsättningen är hög, nämligen att bli en av världen främsta tillverkare av bränslecellssystem och att sjösätta Europas största serieproduktion av det från år 2025.

Exakt var tillverkningen ska ske meddelas först 2022, och det är oklart om det även kommer att innefatta produktion eller utvecklingen i Sverige.

För kortare och lättare transporter tror de båda tillverkarna på batteridrivna lastbilar. Men för tunga och långa transporter menar de att det krävs det bränsleceller och det är precis vad det nya bolaget ska utveckla, tillverka och sälja.

Fokus ligger alltså på system för lastbilar. Men i ett gemensamt pressmeddelande skriver de att även andra användningsområden kan bli aktuella, utan att nämna vad det skulle handla om.

Trots det gemensamma bolaget fortsätter de våda tillverkarna att vara konkurrenter när det kommer till kunder för deras lastbilar.

Ett problem med vätgas är bristen på möjlighet att tanka. Tillsammans med andra lastbilstillverkare kräver därför Volvo Group och Daimler Truck AG länders politiker ser till att det byggs 1 000 vätgasstationer till senast 2030 i Europa.

– Det krävs ett brett samarbete mellan offentliga och privata aktörer för att utveckla nödändig teknologi och infrastruktur. Därför kräver vi ett gemensamt krafttag från politiska beslutsfattare och regeringar i hela världen för att göra vätgasbaserad bränslecellsteknologi till en framgång, sa Martin Lundstedt som är vd för Volvo Group.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: