Volvo och Northvolt samarbetar i projekt kring återvunna batterier

Carl Undéhn

Carl Undéhn

5 maj 2021

Återvinning har på kort tid blivit en ny ledstjärna för flera biltillverkare. Volvo satsar på en cirkulär affärsverksamhet, Tesla planerar en återvinningsfabrik i Shanghai och Volkswagen har redan en för batterier i tyska Salzgitter.

Med ökad efterfrågan på elbilsbatterier blir ett slutet kretslopp av metaller de innehåller en allt viktigare fråga. Men vad innebär det egentligen för batteriernas kvalitet? Det är en fråga som intresserar både Volvo Cars och batteritillverkaren Northvolt som ingår i det nya svenska forskningsprojektet NyBat.

– Projektet är ett unikt samarbete mellan Volvo Cars och Northvolt, med Chalmers och Uppsala universitet som högskolepartners. Målet är att undersöka hur bra nya battericeller tillverkade från återvunna batterier kan bli, säger Anna Hägg som är projektledare både för NyBat och hållbara batterier på Volvo Cars.

Projektet ska undersöka kvaliteten på battericeller som tillverkats med hjälp av återvunna material från uttjänta batterier i Volvos bilar. Framförallt ska renheten, eller bristen på den, i de återvunna metallsalterna undersökas och hur det påverkar batteriets prestanda.

Med det hoppas NyBat också kunna svara på frågan om användningen av återvunna material i tillverkningen har någon påverkan på batteriets livslängd.

I takt med elektrifieringen ökar både vikten och intresset för metaller som spelar en avgörande roll i omställningen till hållbara transporter. Med på tåget är därför även innovationsprogrammet Metalliska Material som samlar Sveriges metallindustrier.

– Jag ser fram emot att vi tillsammans kommer lära oss mer om batteriåtervinning, och att koppla ihop återvinningsprocessen med hur väl det färdiga batteriet fungerar, även efter lång tids användning, säger Anna Hägg.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: