Volvo samarbetar med Göteborg för att testa framtidens teknik – och sälja färre bilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 jan 2021

Göteborg har ett ambitiöst mål om att bli en av Europas första klimatneutrala städer. Målet ska uppnås redan till år 2030 och en viktig del för att lyckas är naturligtvis en omställning till utsläppsfria transporter.

I ett pressmeddelande berättar Volvo att de inlett ett nära samarbete med Göteborg för att tillsammans driva på utvecklingen. Inom ett område kallat ”Gothenburg Green City Zone” ska nya tekniker och transportmöjligheter kunna testas. Göteborg är noga med att påpeka att det inte handlar om en ”förbudszon” utan väljer att kalla det för ”testzon”.

Där ska bland annat miljözoner med geofencing sättas upp som gör att laddhybrider automatiskt går över till eldrift när de kör in i zonen. Samma teknik används i bland annat BMW:s eDrive-zoner, som under 2020 infördes i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Huvudfokus ska ligga på utveckling av bland annat elektrifiering och uppkoppling, men också delad mobilitet. Att en sådan tjänst slutändan kan leda till färre sålda bilar kan verka som ett ologiskt drag för en biltillverkare. Men Volvo menar att det är en del i deras arbete med effektivisering och skapandet av framtidens städer.

– I grund och botten initierar vi ett projekt som syftar till att begränsa antalet bilar i staden – vilket är helt i linje med vårt företags syfte, säger Volvos vd Håkan Samuelson.

Volvo skriver också att ett exempel som kan komma att testas är ”ett komplett, lättanvänt laddningsnät för elbilar”.

Samarbetet är en win-win-situation för båda parter. Göteborg får med sig en viktig aktör inom transportbranschen i sitt miljöarbete. Och för Volvos del innebär det att företaget får möjlighet att göra tester i verklig stadsbebyggelse.

– Detta är en möjlighet att föregå med gott exempel, genom att testa ny teknik och tjänster i en levande storskalig miljö kan vi visa att om det är möjligt här, då är det möjligt var som helst, säger Henrik Green som är Chief Technology Officer på Volvo Cars.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: