Elsäkerhetsverket inför säljförbud för två laddboxar från Easee

Carl Undéhn

Carl Undéhn

15 mar 2023

När Elsäkerhetsverket tidigare i år undersökte flera populära laddboxar upptäcktes säkerhetsbrister hos boxen Easee Home. Bland annat att den saknar inbyggd jordfelsbrytare, trots att det står i bruksanvisningen att det finns.

Easee Home uppfyller heller inte kravet på DC-skydd, skrev Elsäkerhetsverket i ett brev till laddboxtillverkaren som Elbilen då tog del av.

Elsäkerhetsverket riktade även kritik mot boxarna Charge och Ready från Easee, som använder samma teknik och konstruktion, och hotade med försäljningsförbud.

I ett svar menade Easee att kritiken är felaktig. Boxarna uppfyller kraven och har inbyggda jordfelsbrytare, men inte av traditionell typ utan en digital sensor.

– Det finns inget lagligt stöd för att utfärda ett försäljningsförbud i Sverige, skrev Easee i ett brev till myndigheten.

Det håller Elsäkerhetsverket inte med om och har nu belagt boxarna Easee Home och Easee Charge med försäljningsförbud. Enligt myndigheten finns det omkring 100 000 exemplar av dessa laddboxar installerade i Sverige.

Enligt Easee själva finns det en halv miljon laddboxar från företaget installerade runt om i Europa och säljförbudet gäller enbart för Sverige.

– Tillverkaren har använt en elektronisk lösning av jordfelsbrytare i stället för en elektromekanisk. Det finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut när och som den ska, säger Joel Lee Antman som är inspektör vid Elsäkerhetsverket.

De Home- och Charge-boxar som finns ute till försäljning måste nu återkallas. När det kommer till redan installerade laddboxar uppmanar Elsäkerhetsverket Easee att åtgärda bristerna. Hur det ska ske är det upp till företaget att komma fram till en lösning på.

Easee slår tillbaka mot kritiken och skriver i en kommentar att de kommer överklaga beslutet. Företaget trycker bland annat på att det inte har skett några incidenter med laddboxarna. Något som även Elsäkerhetsverket nämner i sin rapport.

– Våra kunder kan fortsätta ladda säkert som vanligt och behöver inte vidta några åtgärder, säger Jonas Helmikstøl som är vd för Easee.

Easee hoppas kunna få fallet prövat i domstol, vilket kan ta flera månader.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: