EU-myndighet: Elbilar ÄR renare i långa loppet

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

23 nov 2018

Evighetsdebatten om huruvida elbilar verkligen är klimatsmarta fortsätter. Den här gången handlar det om en rapport som konstaterar att batteribilar medför mindre koldioxidutsläpp än ”gammelbilar” om man gör en livscykelanays. Samtidigt kan framställningen av batteriråvaror orsaka stora miljöskador, men det går att komma till rätta med, bland annat genom ökad återvinning.

EU:s miljömyndighet European Environment Agency, EEA, har räknat ut att batteribilar under sin livstid genererar mellan 17 och 30 procent mindre växthusgaser än bensin- och dieselbilar. Då ingår alla utsläpp från att råvarorna bryts till att bilen skrotas. Skillnaden är uträknad efter EU-förhållanden och väntas bli allt större i takt med att användningen av kol minskar. 2050 väntas batteribilar därför generera 73 procent mindre utsläpp än i dag.

Batteribilar är dock inte lika bra ur andra miljöaspekter. Utvinningen av koppar, nickel och andra råvaror som krävs för att tillverka batterier kan leda till mycket stora miljöproblem. Ett exempel är när en flod som rinner genom den ryska industristaden Norilsk färgades röd. Orsaken till utsläppet, som även var mycket giftigt, var nickelproduktion.

Utredarna konstaterar dock att problemen kommer att minska, inte minst till följd av ökad återvinning. Som tidningen Elbilen tidigare har skrivit om är utvecklingen på väg åt det hållet, ofta av rent företagsekonomiska anledningar. Allt fler batteritillverkare inser att uttjänta batterier är betydligt mer lättillgängliga ”gruvor” än gigantiska dagbrott i fjärran länder.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!