Framåt för elvägarna

Lotta Hedin

Lotta Hedin

24 jun 2020

Lönsamt med elvägar för tung trafik.


En utbyggnad av elvägar för tunga transporter i Sverige skulle bli lönsamt både för samhället och för transportföretagen. Det konstaterar Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI i en ny analys.

VTI har analyserat tre olika långa elvägsnät där hybridlastbilar skulle förses med ström under körningen från en kontaktledning. 

Det handlar om 16, 60 eller 86 mil där olika delar av E4 i södra och mellersta Sverige ingår. Alla tre alternativ är samhällsekonomiskt lönsamma, konstaterar VTI i analysen som finansierats av Trafikverket.

För transportföretagen skulle det räcka med en elektrifiering av det mellanstora nätet (60 mil) för att göra det lönsamt att byta ut merparten av lastbilarna som körs på elvägssträckan till hybrider. De dyrare hybridlastbilarna blir en liten kostnad för åkerierna i jämförelse med den minskning av drivmedelskostnader som det skulle innebära att köra på elvägen, enligt analysen. Elvägsnätet på 86 mil kan minska utsläppen från alla tunga lastbilar i Sverige med en tredjedel.


Första längre elvägarna på gång


Två vägsträckor utreds nu för att se vilken som är bäst lämpad för att bli Sveriges första elväg i större skala. Sweco har fått i uppdrag att ta fram en plan för väg 73 mellan Nynäshamn och Västerhaninge, samtidigt som företaget WSP tittar på sträckan Örebro–Hallsberg.

På olika platser i landet har tester genomförts av olika tekniker för att förse fordonen med el samtidigt som de kör. I Gävleborg har man testat kontaktledningar i luften, utanför Arlanda har överföring med en skena i vägbanan testats och på Gotland testas trådlös laddning.

Trådlös elväg på Gotland.

I uppdragen ingår att beskriva konsekvenserna av de tre olika teknikerna på de längre vägsträckorna – vilken det blir ska man besluta om senare. Utredningsuppdragen ska vara klara under 2021, och den väg Trafikverket beslutar bygga först beräknas stå klar 2023.


Lyckade försök med trådlös laddning


Trådlös laddning under färd fungerar, även i snö och regn. Det konstaterar nu projektet Smartroad Gotland efter att ha genomfört tester med en 40-tons ellastbil på den elväg som förra året installerades mellan Visby flygplats och Visby.

Den induktiva laddningen från elementen i vägbanan till lastbilen testades först när lastbilen stod stilla, och nu har man även testat under färd. En effekt på 45 kW överfördes till lastbilens batteri, samtidigt som lastbilen körde i 30 km/h. Under de kommande månaderna kommer den överförda effekten och hastigheten som lastbilen kör i succesivt öka, upp till målet på 125 kW och motorvägshastighet. Längre fram ska en eldriven flygbuss köras i skytteltrafik på sträckan.

Projektet leds av en svensk avknoppning av det israeliska företaget ElectReon Wireless, med finansiellt stöd från Trafikverket.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!