Inga krav på åtgärder men fortsatt säljförbud för Easee

Carl Undéhn

Carl Undéhn

22 apr 2024

Laddboxföretaget Easee valde nyligen att lägga ned sin rättsprocess kring överklagande mot säljförbudet av de båda boxarna Home och Charge. Det infördes efter att Elsäkerhetsverket upptäckt brister då de båda boxarna saknar inbyggd mekanisk jordfelsbrytare. Laddboxarna har i stället en elektronisk lösning, som underkänns av Elsäkerhetsverket.

Sedan dess har frågan varit om Easee måste installera jordfelsbrytare i alla boxar som redan sålts. Bara i Sverige ska Easee ha sålt omkring 100.000 laddboxar, i hela Europa ska det handla om upp mot 700.000.

Nu har Elsäkerhetsverket kommit fram till att det ”inte behövs åtgärder för redan installerade laddboxar”. Men försäljningsförbudet upphävs inte och det påpekas att det fortfarande råder brister hos boxarna enligt Elsäkerhetsverket. Risken för att det ska uppstå allvarliga fel anses däremot vara liten. Utifrån det nöjer sig Elsäkerhetsverket med att Easee tar fram en prognos över förväntade fel som kan uppstå. För det har Easee två månader på sig att lämna in en rapport.

– Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson som är chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: