Bakslag för Easee – laddbox kan få säljförbud i hela Europa

Carl Undéhn

Carl Undéhn

12 jun 2023

I mars i år införde Elsäkerhetsverket säljförbud för laddboxarna Home och Charge från tillverkaren Easee. Beslutet kom efter en undersökning av populära laddboxar där det visade sig att de båda boxarna från Easee saknade inbyggd jordfelsbrytare – något som angavs i bruksanvisningen.

Easee överklagade beslutet och hoppades kunna forstätta sälja boxarna innan ett slutgiltigt beslut i domstol. Men Elsäkerhetsverket får nu stöd för sin kritik mot företaget från den norska myndigheten Nkom som genomfört en egen undersökning.

– Tyvärr har Easee, trots att vi fått gott om tid på oss, inte i tillräcklig utsträckning dokumenterat att Easee Home och Easee Charge uppfyller kraven, säger John-Eivind Velure som är avdelningsdirektör på Nkom i ett pressmeddelande.

– Easee har till exempel inte dokumenterat produktens säkerhet vid användning över tid och under olika klimatförhållanden, lägger han till.

Nkom väljer därför att inte gå emot Elsäkerhetsverkets beslut om att införa säljstopp för boxarna. ”Om inget annat EES-land invänder mot Elsäkerhetsverkets slutsats senast den 15 juni, och Regeringsrätten fastställer beslutet, blir Easee skyldigt att följa upp beslutet inom hela EES”, skriver Nkom. Det skulle innebära att säljförbudet för boxarna Home och Charge införs i hela Europa förutom Storbritannien och Schweiz som inte ingår i EES.

I ett meddelande på sin hemsida skriver Easee att de tar till sig av kritiken och att de respekterar vad Nkom kommit fram till.

– Vår dokumentationsprocess har inte varit tillräckligt bra och vi kommer att se över våra rutiner med stöd av externa experter innan vi lanserar några nya produkter, säger Jonas Helmikstøl som är vd för Easee.

Företaget understryker också att de som redan har en laddbox från Easee installerad kan fortsätta ladda med den. Den norska myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DBS, säger också att det inte har rapporterats några incidenter där laddboxar från Easee har börjat brinna.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: