Kommuner upplever problem med att bygga laddinfrastruktur

Carl Undéhn

Carl Undéhn

10 nov 2022

När den förra regeringen lade fram en Elektrifieringsstrategi innehöll den flera punkter kring enklare utbyggnad av laddinfrastruktur.

Krångliga regler som idag gör det svårt och dyrt att sätta upp laddplatser ska ses över. Även Energimyndigheten har i en rapport pekat på att det behövs enklare regelverk för att kommuner ska kunna bygga laddplatser på allmänna platser.

Och enligt en undersökning från konsumentorganisationen M Sverige svarar tre av fyra kommuner att det är svårt att bygga laddinfrastuktur. Något som gör att även ambitionen på vissa håll sänks. Några kommuner har i undersökningen svarat att det inte är deras uppgift att tillgodose behovet av vare sig laddplatser eller bensinmackar.

– Kommunerna själva har problem med kapaciteten i kraftnäten, leveranstider samt att få till finansiering. Det finns även en ovilja eller osäkerhet kring att investera i laddinfrastruktur från vissa kommuners sida, säger Carl-Erik Stjernvall som är hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige.

Svårast är det att få upp laddplatser hos samfälligheter. Som exempel nämns kommentarer från flera kommuner som beskriver det som ”krångligt” och att det finns ”stora tillståndsproblem”.

– Kommunernas svar tyder på att det kan finnas behov av nationell samsyn i de här frågorna. Inom flera kommuner efterlyser även de egna förvaltningarna att uppdraget kring laddinfrastruktur blir tydligare, säger Carl-Erik Stjernvall.

Den nya regeringens budget innehåller ett stöd på 400 miljoner som ska gå till utbyggnad av offentliga laddstolpar. Nästa år och året efter ska summan höjas till 500 miljoner.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: