Skärpta krav – då måste staten köpa endast eldrivna bilar

Carl Undéhn

Carl Undéhn

16 apr 2024

Regeringen har infört nya krav för hur mycket koldioxid fordon som används av staten får släppa ut. Det handlar då om fordon som statliga myndigheter köper in eller leasar, samt de som används för transporter som taxiresor och liknande.  

Målet är att ställa om till nollutsläpp och på vägen mot det ska det införas skärpta gränsvärden i tre steg för vad som ska klassas som en ”miljöbil”. Det första steget införs redan 1:a juni i år och slår fast att de antingen måste drivas med fordonsgas eller släppa ut maximalt 50 gram koldioxid per kilometer samt högst 80% av de gränsvärden för kväveoxider och partiklar som gäller vid typgodkännande.

Från den 1:a januari 2026 sänks utsläppsgränsen till 0 gram koldioxid per kilometer, men bilar som drivs med fordonsgas tillåts fortfarande. Fyra år senare, den 1:a januari 2030, är inte heller gasbilar tillåtna. Tillsammans med en utsläppsgräns på 0 gram koldioxid per kilometer betyder det i praktiken att staten då endast kan köpa in eldrivna bilar som drivs av batterier eller bränsleceller.

Värt att notera är att det är fem år före som alla nya bilar som säljs i EU ska vara utsläppsfria.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: