Förslag presenterat – så blir skrotningspremie för elbil

Carl Undéhn

Carl Undéhn

6 maj 2024

Hösten 2022 skrotades klimatbonusen för elbilar med en dags varsel. Något som ledde till att bilhandlare höll nattöppet och en rusning av kunder som ville hinna säkra bonusen innan den försvann.

Ett år senare meddelade regeringen att det skulle införas en skrotningspremie för den som ersätter sin fossilbil och i stället köper eller leasar en elbil. Nu har också detaljerna kring den tillfälliga premien lagts fram i ett förslag som är ute på remiss.

Fram till 2025 kan privatpersoner som skrotar sin fossilbil ansöka om en premie på 10.000 kronor vid köp eller leasing av en elbil. Den innefattar inte förmånsbilar och till skillnad från den tidigare klimatbonusen är det endast helt eldrivna modeller som har rätt till premien. En nyhet är däremot att det går att ansöka om pengarna även vid köp eller leasing av en begagnad elbil.

Om förslaget går igenom börjar det gälla från den 15:e augusti i år. Regeringen vill öronmärka 250 miljoner kronor för vardera år 2024 och 2025. Med det kan 25.000 premier per år betalas ut innan pengarna är slut.

Jämfört med den tidigare klimatbonusen på upp till 70.000 kronor har regeringen medvetet valt att hålla den nya skrotningspremien lägre då en ”alltför hög skrotningspremie bedöms kunna öka risken för fusk och felaktiga utbetalningar”, meddelar klimat- och näringslivsdepartementet.

Utöver skrotningspremie har det återinförts en klimatbonus för eldrivna transportbilar. Det gäller dock inte för privatpersoner utan kan endast sökas av kommuner, regioner och företag. Senare ska det även ges en premie för vissa tunga eldrivna lastbilar, elbussar och arbetsmaskiner.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: