Studie visar: återvinning av batterier blir en miljardindustri

Carl Undéhn

Carl Undéhn

17 aug 2023

Tidigare i somras beslutade EU:s ministerråd om att införa den sedan länge debatterade nya batteriförordningen inom unionen. Med det införs bland annat krav för hur stor andel återvunnet bly, litium och kobolt som bland annat batterier till elbilar måste innehålla. Men förordningen gäller för alla typer av batterier, som ska förses med ett ”batteripass”, och innehåller även regler för insamling av förbrukade batterier.

Redan nu kommer en studie om vad förordningen betyder för återvinning av batterier inom EU. Studien, som genomförts i samarbete med det tekniska universitet i tyska Aachen tillsammans med konsultfirman PwC, förutspår en ny miljardindustri. Men för att etablera den måste det först ske investeringar på samma nivå. Fram till 2035 krävs det satsningar på nio miljarder Euro, omkring 100 miljarder kronor för att bygga upp en fungerande industri kring återvinning av batterier i Europa. Men investeringarna kommer löna sig, menar studien, och redan innan 2035 kommer återvinning av batterier vara en lönsam affär.

Orsaken är det ökade antalet batterier från elbilar som väntas driva på och skapa en ny marknad. I ett första steg kommer det främst handla om återvinning av material från de batterifabriker som nu etableras på kontinenten. Bland annat Skellefteå där svenska Northvolt tillverkar de första battericeller som utvecklats i Europa. Kring 2030 väntas en första större våg av batterier från elbilar som då tas ur drift. Enligt studien handlar det då om återvinning av omkring 570 000 ton batterimaterial.

– Återvunnet material kan stå för upp till 30 procent av efterfrågan på litium, nickel och kobolt vid tillverkning av battericeller 2035 och fördubbla denna andel redan 2040, säger Jörn Neunhausen som är en av medarbetarna till studien.

Förra året togs Europas största fabrik för återvinning av batterimaterial i drift i Norge. Den är resultatet av ett samarbete mellan svenska batteritillverkaren Northvolt och norska aluminiumtillverkaren Hydro. Även svenska Stena Recycling klev i maj in i batteriåtervinningsbranschen med en ny anläggning i Halmstad. Där ska det gå att återvinna upp till 95 procent av ett elbilsbatteri.

– Elektrifieringen av samhället har bara börjat, och vi vill främja en cirkulär strategi för batteriproduktion, sa Kristofer Sundsgård som är vd och koncernchef för Stena Metall Group vid invigningen.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: