Vattenfall skaffar tusentals elbilar

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

9 feb 2017

Trots att Vattenfall producerar både el och tillhandahåller laddstationer kör de anställda på fossila bränslen. Men nu ska energiföretaget byta ut över 3 500 tjänste- och servicebilar mot eldrivna fordon. 1 700 av dessa i Sverige och resten i Tyskland och Nederländerna.

Den el som det statligt ägda företaget levererade till elbilsladdning förra året motsvarar tusen jordenruntkörningar, så det är hög tid att även de själva börjar köra på el, säger företagets ansvarige för E-mobility.

– Förutsättningarna för framgång finns redan på plats. Att köra på el är mycket billigare än att köra på fossila bränslen, och vi är med och bygger ett stort laddnätverk i Europa, säger Martijn Hagens.

Fordonen byts ut successivt och alla de nya elbilarna väntas rulla om fem år – och med tanke på teknikutvecklingen lär både priset och utbudet vara betydligt bättre då.

– Trenden mot mer överkomliga batterier som ger större räckvidd växer sig allt starkare, vilket är anledningen till att vi anser att tiden är mogen att göra denna förändring. Men elbilar kräver fortfarande stora ekonomiska investeringar. Och om man tittar på exempelvis skåpbilar för företag finns det inte mycket att välja på än. Striktare standarder på EU-nivå för koldioxidutsläpp skulle kunna göra biltillverkarna mer övertygade om att elfordon är rätt väg att gå, något som förhoppningsvis i sin tur kan leda till marknadstillväxt och större urval av bilar till lägre priser, säger Hagens.

– Vi hjälper redan våra kunder att köra på el genom att tillhandahålla laddstationer med tillhörande system. I och med beslutet att omvandla vår fordonsflotta bidrar vi inte bara till att minska koldioxidutsläppen i Europa, utan vi vill också föregå med gott exempel för andra företag.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: