M Sverige vill se statliga laddstolpar i glesbygd

Carl Undéhn

Carl Undéhn

26 jan 2022

Igår rapporterade Sveriges Radio om ojämn fördelning av stöd till privata laddplatser. Av de 1,7 miljarder kronor som staten delat ut sedan 2015 har majoriteten av pengarna gått till storstadskommuner. Minst stöd har gått till kommuner i Västernorrland som fått ta del av 14 miljoner kronor.

Miljöminister Annika Strandhäll meddelar nu att regeringen har flera förslag för att förbättra möjligheten att ladda sin elbil i alla delar av Sverige.

– Det måste gå att bo, köpa elbil och köra den i hela landet. Så att det här är en starkt prioriterad fråga och vi ökar nu utbyggnaden utav laddstationer, säger miljöminister Annika Strandhäll till Sveriges Radio.

Bland annat vill regeringen förbättra utbyggnaden av laddinfrastruktur genom särskilda stöd till vägsträckor med få laddplatser.

Det är något som redan funnits sedan 2020 i form av Trafikverkets investeringsstöd för att få privata aktörer att sätta upp snabbladdare vid så kallade ”vita fläckar”. När tiden för det gick ut i slutet av förra året saknades det aktörer vid 15 av de 87 utpekade vägsträckorna och ännu har inga snabbladdare byggts.

Konsumentorganisationen M Sverige går nu ut och kräver att statliga bolag bygger snabbladdare på de platser där det inte finns intresse från marknaden. Tanken är en modell där laddstationerna ska tas över av privata aktörer längre fram när läget ändrats och elbilarna blivit fler.

För att ytterligare snabba på utbyggnaden av laddplatser vill M Sverige se att flera av de ofta gammalmodiga reglerna kring installation av laddboxar ses över. Samfälligheter ska själva kunna besluta om att sätta upp laddboxar och styra över regelverk för betalningen.

Även införandet av en ”right to charge”-lag är något som de anser kan behövas i Sverige. Det skulle ge alla som bor i flerfamiljshus rätt att installera laddstationer och ta bort de regler som idag kan försvåra installation.

Även Energimyndigheten har tittat på möjligheten att inför ”right to charge” i en utredning som undersökte hur utbyggnaden av laddplatser kan förenklas.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: