Miljonstöd till Midsummer för svensk tillverkning av solceller

Carl Undéhn

Carl Undéhn

8 dec 2023

Det svenska företaget Midsummer har utvecklat tunna och böjbara solceller av så kallad CIGS-typ som är lättare än de från andra tillverkare. Genom det lämpar de sig för tak där kiselsolceller inte kan sättas upp, eller på till exempel lastbilar.

Redan i somras meddelade EU Innovation Fund att Midsummer valts ut för att få etableringsstöd på 32,3 miljoner euro, eller närmre 370 miljoner kronor. Midsummer har nu undertecknat avtalet, som öppnar för utdelning av stödet och styr hur pengarna ska användas.

Pengarna ska användas till att sätta upp en ”megafabrik” i Sverige för tillverkning av företagets solceller. Årskapaciteten är planerad till 200 MW tunnfilmssolceller och fabriken är tänkt att vara igång 2026. Var den ska hamna undersöks nu och arbetsstyrkan beräknas bli 250 personer. Utöver det etablerar Midsummer även en mindre fabrik med en årskapacitetet på 50 MW i Italien. För den får företaget stöd på 240 miljoner från italienska staten.

Tillverkningen sker med en så kallad DUO-maskin och sju sådana finns nu på plats vid fabriken i italienska Bari. Ytterligare tre maskiner är under tillverkning i Sverige och ska skickas ned till Italien.

Fram till 2030 har Midsummer som mål att årsproduktionen ska ha vuxit till 1 GW.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!