Rekordstort intresse för elbilar

Fredrik Sandberg

Fredrik Sandberg

2 okt 2014

Mer än tre miljoner svenskar kan tänka sig att köpa en elbil. Enligt en attitydundersökning som Vattenfall låtit göra är nästan hälften eller 47 procent av de tillfrågade intresserade av att köpa en elbil eller laddhybrid inom de närmaste fem åren. Det är en tydlig ökning jämfört med resultaten från liknande undersökningar under de senaste åren.

– Resultaten från attitydundersökningen stärker oss i vår långsiktiga satsning på elbilar och utbyggnaden av laddinfrastruktur.

– Vi märker av att intresset för elbilar ökar snabbt i takt med att allt fler rena elbilar och laddhybrider syns på gatorna, säger Mattias Tingvall, ansvarig för affärsutveckling vid Vattenfall i Norden.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: