Statligt stöd till svensk batterifabrik

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

28 nov 2016

Planerna på en gigantisk batterifabrik på svensk mark blir allt mer konkreta. Energimyndigheten har beviljat 19 miljoner kronor i startstöd till SGF Energy. Företaget, som leds av Teslaveteranen Peter Carlsson, hoppas att bygget kan starta redan 2018.

Ambitionen är att fabriken ska bli större än Teslas Gigafactory, men då krävs en investering på 40 miljarder kronor. Framför allt biltillverkare i Europa ses som potentiella kunder.

– Vi ser att det finns ett marknadsfönster där SGF skulle kunna etablera sig som en betydande aktör på marknaden för energilager. Den befintliga produktionskapaciteten i världen, inklusive planerade investeringar som vi känner till, kan inte möta det kommande behovet på marknaden, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

– Om företagets ambitioner infrias kommer det att skapa en ny industri med arbetstillfällen både direkt i fabriken och indirekt i kringliggande näringar.

Enligt SGF handlar det om närmare 3 000 anställda i själva batterproduktionen och tre gånger så många indirekta jobb.

Både företaget och Energimyndigheten anser att förutsättningarna är goda – och inte bara på grund av att marknaden växer. ”Själva lösningen bygger på geografisk närhet till såväl råvaror, kompetens, industriella kunder och slutkunder. Detta sker genom att integrera försörjningskedjan i affärskonceptet, från råvaror, komponenter och energiförsörjning till kundbehov och teknologipartners”, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Samma argument togs upp av Peter Carlsson vid ett seminarium om energilagring för två månader sedan. Att döma av den powerpointpresentation han visade är det troligt att norra Sverige är mest intressant för företaget, detta då bland annat nyckelråvaror och energi finns ”i närområdet”.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!