Tio finalister i kampen om batterifabriken

Patrick Ekstrand

Patrick Ekstrand

27 apr 2017

Många kommuner var intresserade av Northvolts batterifabrik, men nu återstår bara tio sedan företaget har vaskat fram de som anses vara mest intressanta. Fabriken väntas behöva anställa omkring 2 500 personer, men satsningen skulle även innebära ett lyft för andra branscher i närområdet.

– Vi har diskuterat med ett 40-tal intressenter och har beslutat att fortsätta diskussionerna med åtta svenska kommuner och två kommuner i Finland, säger företagets vd Peter Carlsson.

I Sverige handlar det om Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, Mariestad-Skövde, Norrköping, Skellefteå och Västerås och för Finlands del är Kotka-Hamina och Vasa intressanta för Northvolt.

Företaget har tittat på en rad urvalskriterier. Mark, energiförsörjning och närhet till vatten behövs för  själva fabriken. Hamnar, järnvägar och vägar krävs för att kunna få ut batterier med en sammanlagd kapacitet på 32 GWh på årsbasis till marknaden. En flygplats krävs för att kunna locka anställda från utlandet. Närheten till ett universitet ses också som viktig.

För de berörda kommunerna handlar det om arbetstillfällen och prestige.

– Detta är en oerhört viktig etablering för Norrköping och vi är övertygade om att det är rätt placering för Northvolt. Vi har lagt ned ett stort arbete på att ta fram och presentera Norrköpings alla fördelar och är väldigt glada över att Northvolt nu har valt att fördjupa dialogen med oss. Vi kommer att göra allt för att få denna affär i hamn, säger kommundirektör Martin Andreae.

Lika nöjda är man säkert i de nio andra kommuner och regioner som Northvolt har pekat ut som mest intressanta. Och även om den första batterifabriken bara kommer att hamna på ett ställe finns ingen anledning att hänga läpp om man kammar noll. Peter Carlsson har ju sagt till tidningen Elbilen att en enda fabrik inte är tillräcklig.

 

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!