El från kol minskar snabbt

Björn Åslund

Björn Åslund

17 jun 2020

Användningen av kol för elproduktion i Europa minskade dramatiskt under 2019. Snabb utbyggnad av billigare förnybar energi är en bidragande orsak. Vissa elbilsskeptiker försöker ju sänka elbilar med argument om smutsig el från kolkraftverk. Men andelen kol i den svenska elproduktionen är försumbar, och i övriga Europa ser kolet ut att vara på väg bort. I Tyskland minskade användningen av brunkol med 22 procent medan stenkolet minskade med hela 33 procent i jämförelse med 2018, berättar Sveriges Radio.

På bara ett år minskade Spanien användningen av kol med 33 procent och i Storbritannien var samtliga kolkraftverk helt avstängda under veckolånga perioder 2019.

Källan till detta är tankesmedjan Carbon Tracker som alltså följer den europeiska kolkraften. Enligt dem bör vi vara beredda på att stenkolet är borta 2025 och brunkolet kring 2030. Det finns flera orsaker till att kolet tappar så snabbt. Installation av förnybara elkällor som vind- och solenergi fortsätter att öka samtidigt som produktionskostnaderna snabbt går ner. Lägg till detta att fossil naturgas blivit billigare, vilket tränger undan kolet. Dessutom har priset på EU:s utsläppsrätter, som kraftverken måste köpa in för att få släppa ut koldioxid, mer än fyrdubblats bara på ett par år. Det här innebär att 79 procent av alla kolkraftverk inom EU i dag går med förlust. Vattenfalls kolkraftverk Moorburg, utanför Hamburg, har exempelvis gått på halvfart under året, enligt Sveriges Radio.

Läs mer

Elbilens nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna!

Annons: